Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

21:26
6730 bb8e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
21:26
1048 8993 390
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
21:26
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
21:26
9515 7495 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
21:25
8530 84a9 390
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
21:23
0400 7d36 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
21:15
2918 482c 390
Reposted fromnyaako nyaako viaarrives arrives
21:15
What horrifies me most is the idea of being useless: well-educated, brilliantly promising, and fading out into an indifferent middle age.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromlifeless lifeless viaawaken awaken
21:15
8567 c50c 390
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso
21:15
6746 42b6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
21:15
4797 dce7 390
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
21:15
2922 7a75 390
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
21:15
3223 3f38 390
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
21:14
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
21:14
6711 f5a0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
21:14
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca

September 17 2019

22:08
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
22:08
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless via12czerwca 12czerwca
22:08
6730 80cb 390
Reposted fromexistential existential via12czerwca 12czerwca
22:08
5560 cd58 390
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl