Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

21:06
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawszystkodupa wszystkodupa
21:05
4208 137a 390
Reposted fromTamahl Tamahl viawszystkodupa wszystkodupa
21:05
1225 e657 390
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
21:05
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
21:05
1449 d319 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou
21:04
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viabrystol brystol
21:04
3455 473a 390
Reposted frompszczola91 pszczola91 via12czerwca 12czerwca
21:04
8192 3ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
21:04
8298 a101 390
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi via12czerwca 12czerwca
21:03
21:03
6385 74ae 390
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
21:03
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza via12czerwca 12czerwca
21:03
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
21:03
8264 9480 390
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
21:03
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
21:02
8514 3928 390
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 via12czerwca 12czerwca
21:02
9255 755b 390
Reposted fromRowena Rowena via12czerwca 12czerwca
21:02
8768 b84f 390
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
21:02
8770 346e 390
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
21:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl