Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

21:02
21:01
7529 a279 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viacreure creure
21:01
7947 d764 390
Reposted fromsoftboi softboi viacreure creure
21:01
3211 7aa0 390
Reposted fromoll oll viacreure creure
21:00
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viazabka zabka
21:00
3288 e467 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka
21:00
8263 6f1e 390
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
21:00
Weak people revenge, Strong people forgive, Intelligent people ignore.
21:00
20:59
20:59
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
20:59
20:59
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa
20:59
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
20:59
4112 c991 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
20:59
7441 a225 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
20:59
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
20:58
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viawszystkodupa wszystkodupa
20:58
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
20:58
9790 844a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl