Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

21:03

Audrey Hepburn and husband taking a walk in Stockholm (1959).


Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie via1901 1901
21:03
2604 0e9a 390
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac via1901 1901
21:03
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
Reposted fromcasas casas via12czerwca 12czerwca
21:03
21:02
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

21:02
8559 5a2b 390
Reposted fromwetpussycat wetpussycat via12czerwca 12czerwca
21:02
Reposted fromBalladyna Balladyna via12czerwca 12czerwca
21:02
6998 862b 390
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun via12czerwca 12czerwca
21:02
To straszne, kiedy ktoś człowieka opuszcza.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
21:01
1741 f67c 390

glam-belle:

glamour, beauty and luxury

Reposted fromtosiaa tosiaa via12czerwca 12czerwca
21:01
0863 ad33 390
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale via12czerwca 12czerwca
21:01
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack via12czerwca 12czerwca
21:00
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus via12czerwca 12czerwca
21:00
0071 ec9b 390
Reposted fromikhakima ikhakima via12czerwca 12czerwca
20:59
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
20:58
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via12czerwca 12czerwca
20:58
Untitled
Reposted fromweightless weightless via12czerwca 12czerwca
20:58
20:58
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway via12czerwca 12czerwca
20:57
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl