Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

07:42
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— kwietniowe postanowienie
07:42
07:41
Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi
— Wiesław Myśliwski - "Widnokrąg"
07:41
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viawszystkodupa wszystkodupa
07:41
00:06
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawszystkodupa wszystkodupa
00:05
2050 f6a9 390
Reposted fromseverine severine viawszystkodupa wszystkodupa
00:05
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
00:03
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
Reposted fromdreamadream dreamadream viawszystkodupa wszystkodupa

July 15 2017

23:54
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
23:51
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viawszystkodupa wszystkodupa
23:51

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viacreure creure
23:51
7827 ef00 390
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viacreure creure
23:50
1597 58cf 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure
23:50
6585 000d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanncey anncey
23:50
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso
23:50
3157 c836 390
23:50
Reposted fromFlau Flau viadoubleespresso doubleespresso
23:50
8025 345a 390
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe via1901 1901
23:50
6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile via1901 1901
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl