Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

21:21
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
21:21

June 21 2017

22:11
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viapunkahontaz punkahontaz
22:10
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viamylove mylove
22:10
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin via12czerwca 12czerwca
22:09

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik via12czerwca 12czerwca
22:09
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
22:09
8258 d0b2 390
Reposted fromkatalama katalama via12czerwca 12czerwca
22:09
9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via12czerwca 12czerwca
22:09
1509 cfd6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
22:08
7924 e270 390
Reposted fromrtmn rtmn viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
22:08
6677 d18b 390
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viazabka zabka
22:08
22:07
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viathefirstdrop thefirstdrop
22:07
6631 e523 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
22:06
2572 16a0 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaawaken awaken
22:06
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious viaawaken awaken

June 20 2017

14:10
2633 f644 390

serious:

your name still echoes in my head

14:10
5675 b8c9 390
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka
14:10
4410 5a6a 390
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl