Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

22:35
0721 5c44 390
Reposted fromsatyra satyra viamadamemonroe madamemonroe
22:34
1829 76e0 390
Reposted frompiehus piehus viasomeonelikeme someonelikeme
22:33
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viaprzeblyski przeblyski
22:32
1778 41ee 390

psychedelicfelon:

trashg0d:

proudblackconservative:

Responsible af. 10/10, good doggo.

You can’t be mad at him

Definitely should give him a treat

22:32
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viablubra blubra
22:31
3686 60a8 390

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
22:31
6945 cd2a 390
22:31
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprzeblyski przeblyski
22:31
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viaaanetaxx aanetaxx
22:30
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaSenyia Senyia
22:30

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viaprzeblyski przeblyski
22:30
8590 c0ef 390
Reposted fromrol rol viaSenyia Senyia
22:28
…I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.
David Nicholls, One Day
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasomeonelikeme someonelikeme
22:28
2188 5242 390
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viawiks wiks
22:27
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
22:27
1309 488f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiks wiks
22:27
0870 a20f 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawiks wiks
22:27
Prędzej czy później wszystko samo się układa tak, jak miało się ułożyć.
Reposted fromupinthesky upinthesky viawiks wiks
22:27
0980 f2f6 390
Reposted fromebis ebis viasstefania sstefania
22:26
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl