Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

22:13
2677 9a08 390
Reposted fromnyaako nyaako viaawaken awaken
22:13
0950 6a40 390
Reposted fromerial erial viachcetylkokima chcetylkokima
22:12
Reposted fromNanaya Nanaya viaawaken awaken
22:12
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaawaken awaken
22:12
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
22:12
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk
22:11
3543 61b4 390
Obessed 😍
Reposted frommslexi mslexi viajakubzulczyk jakubzulczyk
22:11
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaunmadebeds unmadebeds
22:11
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viaawaken awaken
22:10
3602 ec38 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaawaken awaken
22:10
What. The. FUCK?!
Reposted fromczerwcowa czerwcowa viaawaken awaken
22:08
What. The. FUCK?!
Reposted fromczerwcowa czerwcowa viaawaken awaken
22:08
4502 0005 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viatearrmyheart tearrmyheart
22:08
8518 b0ff 390
Reposted fromerial erial viamaybeyou maybeyou
22:08
1422 922f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawaken awaken
22:08
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaawaken awaken
22:07
8113 b6c5 390
Reposted frommrrru mrrru viacreure creure
22:07
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viacreure creure
22:07
5788 c027 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaretaliate retaliate
22:07
1494 f311 390
Reposted fromkulamin kulamin viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl