Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2018

21:04
7480 b23c 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacreure creure
21:04
2563 aa9d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacreure creure
21:04
1430 a02e 390
21:04
2278 2980 390
Reposted fromabsolem absolem viawszystkodupa wszystkodupa
21:04
21:03
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viawszystkodupa wszystkodupa
21:03
21:03
21:02
9359 a186 390

Happy French girl and her cat (1959).

21:02
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaarrives arrives
21:02
1019 c3d8 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaarrives arrives
21:00
4793 bf97 390
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
21:00
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
20:59
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachrzrzrz chrzrzrz

March 11 2018

21:15
Reposted frombluuu bluuu via12czerwca 12czerwca
21:14
4199 1bf0 390
21:14
8012 3d78 390
Reposted fromstepywilcze stepywilcze via12czerwca 12czerwca
21:13
Chodzi mi o to - powiedział - że gdy o kimś myślisz, gdy nie możesz o kimś zapomnieć, dostrzegasz go wszędzie wokół.
— Anna Davis
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek via12czerwca 12czerwca
21:13

Słowa, których nie mogę powiedzieć


Pamiętam.  Pamiętam dziś, pamiętałam cały tydzień, miesiąc, sześć miesięcy. Życzę Ci wszystkiego, czego nie mogę życzyć. I tym wszystkim innym "rozumiejącym" powracającym ciągle w snach. Pamiętam. Numery telefonów, daty urodzin, cyfry  słowa - klucze do duszy. Tęsknię.  Między nami mur milczenia, rośnie.  Wykonuję dłonią ruch, próbując złapać  uciekające widmo. Opadając na dno samotności, pytam wciąż o to samo.
K.
21:12
"Tęsknie za Tobą … jak nigdy w życiu za nikim… tęsknie jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość , która nas dzieli- byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…"
-Ewelina Pobiarżyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl