Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

21:42
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny via12czerwca 12czerwca
21:42
3964 0fb0 390
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca
21:42
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca
21:42
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia via12czerwca 12czerwca
21:41
2947 d242 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
21:40
9923 1d50 390
Reposted fromdudku dudku viaawaken awaken
21:40
5250 47a7 390
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
21:40
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
21:40
A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz - "Ferdydurke"
Reposted fromhelven helven via12czerwca 12czerwca
21:39
7700 88d4 390
Reposted fromseaweed seaweed via12czerwca 12czerwca
21:39
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
21:39

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
21:39
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
21:34
2948 282f 390
Reposted fromteijakool teijakool viaawaken awaken
21:26
8243 f26c 390
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
21:26
2671 ae82 390
Reposted frompampunio pampunio viaawaken awaken
21:25

Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
21:25
4052 8178 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaawaken awaken
21:25
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaawaken awaken
21:24
4325 b306 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl