Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

22:19
2741 5d7c 390
Reposted fromspokodama spokodama viacreure creure
22:19
2740 64cf 390
Reposted fromspokodama spokodama viacreure creure
22:18
9694 d6d2 390
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viacreure creure
22:18
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viacreure creure
22:18
22:18
3908 0989 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viasmaller smaller
22:18
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasmaller smaller
22:16
3513 fe89 390
22:15
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
22:15
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
22:15
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki via12czerwca 12czerwca
22:15
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
22:15
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
22:14
2514 86b7 390
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
22:14
0223 538c 390
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viacreure creure
22:14
2976 2096 390
Reposted fromoll oll viacreure creure
22:13
22:13
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaybeyou maybeyou
22:12
4997 bd80 390
Reposted fromwagabunda wagabunda via12czerwca 12czerwca
22:12
1037 f379 390
Reposted fromwagabunda wagabunda via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl