Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

20:40
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viacreure creure
20:40
Reposted frommeem meem viacreure creure
20:40
1527 b5a4 390
Reposted fromerial erial viacreure creure
20:40
Reposted fromthebelljar thebelljar viacreure creure
20:40
4950 950c 390
20:40
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viazabka zabka
20:39
6912 d583 390
Reposted fromfreakish freakish viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
20:39

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
20:39
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viachrzrzrz chrzrzrz
20:39
Proszę, możecie mnie wziąć, ja już siebie nie chcę.
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
20:39
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaretaliate retaliate
20:38
20:38
0309 e861 390

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann vialubie-lato lubie-lato
20:38
5669 e488 390

nestregards:

you’ve been visited by money birb. reblog and good fortune will come your way.

Reposted fromgracerofl gracerofl viaawaken awaken
20:38
4973 093e 390
Reposted fromfungi fungi viaawaken awaken
20:38
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viazabka zabka
20:37
1001 83a4 390
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viazagadka zagadka
20:37
8445 6075 390
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viazagadka zagadka
20:37
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viazagadka zagadka
20:36
4567 58ee 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl