Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

07:55
2992 7292 390
07:54
07:54
1382 b94c 390

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

07:54
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
07:54
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viawszystkodupa wszystkodupa
07:54
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viawszystkodupa wszystkodupa
07:54
6645 385f 390
Reposted fromministerium ministerium viawszystkodupa wszystkodupa
07:54
0411 f349 390

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
07:52
07:52

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viawszystkodupa wszystkodupa
07:52
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viawszystkodupa wszystkodupa
07:52
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
07:52
07:52
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
07:51
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
07:51
8707 3c25 390
Reposted fromlujek lujek viawszystkodupa wszystkodupa
07:51
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viawszystkodupa wszystkodupa
07:50
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
07:50
4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
07:50
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl